O nás - Mitel s.r.o.

O nás

Naše historie a poslání

Společnost MITEL s.r.o. se od svého vzniku v roce 1998 let zabývá prodejem, servisem, montáží komunikační a kancelářské techniky a budováním datových sítí, dále pak budováním a konfigurací televizních a satelitních systémů a konfigurací systémů inteligentních domů. Další činností firmy je poskytování poradenství v oblasti telekomunikací.
Snažíme se reagovat na požadavky našich zákazníků a hlavním cílem je zajištění co nejvyšší kvality a profesionality poskytovaných služeb. V roce 2004 jsme ve firmě zavedli a trvale udržujeme systém managmentu jakosti, který je vytvořen v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ISO 27001 management bezpečnosti informací.
Cílem naší spolupráce je dosažení maximální spokojenosti našeho zákazníka. Chceme dodávat produkty a služby vysoké úrovně, včas a v souladu s nejlepšími světovými trendy a svou cenou odpovídající hodnotě, kterou zákazník získá.

 

Naše poslání
Posláním společnosti je poskytovat služby profesionální úrovně v oblasti telekomunikační, IT a kancelářské techniky. Tým našich zaměstnanců disponuje technickými znalosti, ale také velice flexibilním a přizpůsobivým přístupem, často spojený s rychlou analýzou problému a operativním zásahem.

Partnerství
Naše organizace udržuje partnerství s předními světovými producenty námi dodávaných technologií.
Účastníme se jejich marketingových a vzdělávacích akcí s cílem udržování špičkové kvalifikace a zajišťováním znalostí nejnovějších technologií tak, abychom našim zákazníkům poskytovali služby v té nejvyšší kvalitě.
Z oblasti dodavatelů naše společnost dále obchodně spolupracuje se spolehlivými partnery.

Naše politika jakosti:

O naše zákazníky pečuje tým profesionálů

1. Zaměření na zákazníka a produkce

Cílem je dosažení maximální spokojenosti našich zákazníků. Požadavky a přání zákazníků jsou pro nás prvořadé, jejich splnění je nejvyšší prioritou všech pracovníků společnosti. Chceme dodávat produkty a služby vysoké jakosti, včas, v souladu s nejlepšími světovými trendy a svou cenou odpovídají hodnotě, kterou zákazník získá.

Nechceme však realizovat takové zakázky a za takových podmínek, kde bychom nebyli schopni garantovat maximální požadovanou kvalitu.

2. Nakupování

Pro zajištění kvalitní produkce chceme nakupovat a zákazníkům dodávat kvalitní a osvědčené špičkové technologie, materiály a zboží od předních světových výrobců. Dále v oblasti nakupování prací a služeb přijímáme plnou odpovědnost za jejich dodání k maximální spokojenosti cílových zákazníků.

3. Kvalifikační rozvoj

Náš krok se světovými trendy budeme zajišťovat neustálým rozvojem kvalifikace všech pracovníků, zvyšováním jejich odbornosti.

4. Vedení a řízení procesů

Management jakosti je nedílnou součástí řízení společnosti. Naším cílem je zdokonalování a zvyšování úrovně řízení společnosti. Procesy musí být řízeny tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň všech našich produktů a služeb a to bez ohledu na to, zda jsou činnosti prováděny vlastními zaměstnanci či externě. K neustálému zdokonalování a dosahování optimálních řešení jsou důsledně využívány systematické nástroje a dokumentování. Nedostatky chceme nejen odstraňovat, ale především jim předcházet.

Veškeré naše aktivity musí být v souladu s platnými právními normami, s předpisy aplikovanými na produkty a též s jinými požadavky, které mohou být na činnost naší společnosti kladeny.

Řídit se Politikou jakosti je závazkem pro všechny pracovníky společnosti.

Vedení společnosti odpovídá za přezkoumávání stanovené politiky jakosti, aby vyhodnotilo a zajistilo její trvalou vhodnost.Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.